...

Disclaimer

Allt publicerat innehåll på denna blogg är endast avsett som ett förslag och för inspiration och kan aldrig ersätta ett läkarbesök vid fysiska klagomål.
Jag skriver allt innehåll baserat på egna och andras erfarenheter och tankar, som inte kan anses som någon form av rådgivning rådgivning, även att visst material, kost eller behandlingar kan vara vetenskapligt bevisade.

Om man lider av någon form av åkomma eller på annat vis söker legitimerad rådgivning, bör man kontakta någon legitimerad läkare eller rådgivare, som har möjlighet att träffa dig och utgå ifrån just dina förutsättningar, för att hitta den bästa möjliga lösningen för dig

Jag vill härmed passa på att poängtera att jag inte är läkare. Denna webbplats och dess recept ersätter inte ett läkarbesök!

För att undvika en farlig blandning med giftiga växter, råder jag alla att kontakta en professionell örtterapeut i förväg (och innan de används internt eller externt). Om du tar tabletter eller lider av fysiska och psykiska sjukdomar, bör du tala med en läkare eller apotekspersonal innan du använder örter och växter.

 

      Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
      Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.