...

Höst – promenad bland vilda växter i Bulltofta rekreationsområde

Bultofta motionscenter Cederströmsgatan 6, Malmö, Sverige, Sverige

Det finns många vilda växter att upptäcka i det urbana Kirseberg i Malmö, och vi ska lära oss om olika träd, buskar, perenner och annat som är typiska för säsongen. Vi kommer att utforska hur dessa växter kan användas inom matlagning, naturmedicin och hudvård. Du kommer att lära dig om deras tillväxtsätt, egenskaper och de […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.