...

Extra datum: MIDSOMMAR – promenad bland vilda växter i Bulltofta rekreationsområde

Bultofta motionscenter Cederströmsgatan 6, Malmö, Sverige, Sverige

Det finns många vilda växter att upptäcka i den urbana Kirseberg i Malmö och vi ska bekanta oss varje månad under april till oktober med olika träd, buskar, perenner och annat som är säsongstypiska.Hur kan man använda de inom matlagning, naturmedicin och hudvård.Du lär dig om växtsätt, egenskaper och om de aktiva ämnena som finns […]

SEK250

Midsommar – promenad bland vilda växter i Bulltofta rekreationsområde

Bultofta motionscenter Cederströmsgatan 6, Malmö, Sverige, Sverige

Det finns många vilda växter att upptäcka i det urbana Kirseberg i Malmö, och vi ska lära oss om olika träd, buskar, perenner och annat som är typiska för säsongen. Vi kommer att utforska hur dessa växter kan användas inom matlagning, naturmedicin och hudvård. Du kommer att lära dig om deras tillväxtsätt, egenskaper och de […]

SEK250

Höst – promenad bland vilda växter i Bulltofta rekreationsområde

Bultofta motionscenter Cederströmsgatan 6, Malmö, Sverige, Sverige

Det finns många vilda växter att upptäcka i det urbana Kirseberg i Malmö, och vi ska lära oss om olika träd, buskar, perenner och annat som är typiska för säsongen. Vi kommer att utforska hur dessa växter kan användas inom matlagning, naturmedicin och hudvård. Du kommer att lära dig om deras tillväxtsätt, egenskaper och de […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.