...

Fånga dina växter/

Du kan torka dina fina (medicinal-) växter på olika sätt t.ex. med en enkel och fantasifull drömfångare. 🧙‍♂️ En drömfångare sägs kunna fånga dina onda drömmar och mardrömmar. 🧙‍♀️

– Plocka olika växter och en gren, som du kan forma.
– Vira ett valfritt band tätt om grenen.

Mitt växtval:

  • Oregano, Origanum vulgare
  • Ringblomma, Calendula officinalis
  • Citronmeliss, Melissa officinalis
  • Blåklint, Centaurea cyanus
  • Gatkamomill, Matricaria matricarioides
  • Lavendel, Lavandula angustifolia
  • och en ros.

Att tillverka en drömfångare och berätta, eller lyssna till, en saga blir helt magiskt.🧙

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.