...

Fleråriga grönsaker + vilda växter = klimatsmart grönsaksodling/

vitblommande fagertrav
Under min utbildning i skogsträdgårdsdesign väcktes mitt intresse för perenna grönsaker. De senaste tre åren har jag odlat ca 15 olika sorter. De ersätter inte min odling av ettåriga grönsaker, men har blivit ett fint komplement.
Fördelar med fleråriga grönsaker:
+Lång skördesäsong: De kan skördas både tidigt och sent på säsongen, vilket ger en längre period av färskt och näringsrikt mat.
+Hög motståndskraft: De är ofta relativt friska och motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar.
+Flera skördar: Etablerade plantor kan ge flera skördar under en säsong.
+Miljöförbättringar: De binder kol i marken, ökar den biologiska mångfalden och motverkar jorderosion.
+Klimatsmart odling: Eftersom de inte behöver sås eller planteras årligen, kräver de mindre bearbetning och blir mer klimatsmarta.
Mina perenna ”grönsaker”:
-Sommargyllen
-Löparfetblad
-Fagertrav
-Strandbeta
-Rankspenat
-Altailök
-Piplök
-Rödådrad syra
-Rysgubbe
-Svartrot
-Kål
-Ramslök
Utan bild:
-Funkia
-Pimpinell
-Pepparrot
(Fler kan finnas!)
Strandkål: Jag hade strandkål de sista två åren, men det är osäkert om den överlevde vintern.
Vilda växter:
Egentligen behöver jag lägga till många av de vilda växter som finns i min trädgård i listan också. Slutändligen använder jag t.ex. maskros, nässlor och annat som grönsaker.
Mer information:
I kommentarsfältet hittar du en länk till en sida där jag köpt plantor och frön. Där kan du läsa mer om de olika växterna.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.