...

Handelsboden

Välkommen till vår handelsboden, där våra produkter skapas med omsorg för både människor och miljö. Växterna kommer från vår egen ekologiska odling eller är noggrant plockade från platser utan bekämpningsmedel eller kemiska gödningsmedel. Vi strävar efter ekologiska och miljövänliga alternativ från råvaror till förpackningsmaterial, och genom att välja våra produkter stöder du hållbara odlingar och miljömedvetenhet. Tack för att du handlar hos oss och stödjer ett småskaligt företag.

Beställ fysiska produkter i ”handelsboden” för avhämtning och betalning hos Herbs & Honey i Malmö/Kirseberg.
Digitala produkter kan enkelt beställas online med betalning via Swish, och efter avslutad transaktion skickas produkten som bifogad fil till din e-post.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.