Med gröngula Hasselpollen på benen

Hassel kan vara säsongens första pollenkälla och i Skåne kan de redan blomma i februari månad.🐝💛Hassel är s.k. sambyggare, som betyder att hon- och hanblommor förekomma på samma individ.🐝💛De rosa blommorna är honblommor. De tjocka hä💛ngena är han-delarna, som bildas redan på hösten, och som spricker upp på våren och släpper ifrån sig pollen.🐝💛Hassel är vindpollinerade. Hanhängena släpper ut en mängd pollenkorn, som med vindens hjälp förs över till den lilla röda honblomman. Det betyder också att hassel behöver inte bina, men bina behöver hassel.🐝💛Februari/mars är en kritisk tid på året i bisamhällets utveckling. Speciellt när det handlar om maten.🐝💛Samhällenas drottningar börjar åter få fart på äggläggningen och det behövs pollen, som innehåller mycket protein, för yngeluppfödningen.🐝❤️Kolla gärna inlägget från 25/2/21 där jag skriver mer om hassel som läketräd och hur du kan göra en te på hasselhängen.☕️