...

Bolmört: En giftig växt med mörk historia

Bolmört, Hyoscyamus niger, trivs på gårdar, vid vägkanter, i grustag och på sophögar. Den producerar enorma mängder frön efter blomningen – ungefär 8 000 per planta! Fröna behåller sin grobarhet länge och kan plötsligt gro efter årtionden i jorden. Arkeologiska utgrävningar kan till exempel väcka liv i bolmört från gamla klosterruiner.

Bolmörten har en rot som liknar palsternacka eller pepparrot, vilket har lett till tragiska misstag. Växten innehåller de starka gifterna atropin och skopolamin, som används i läkemedel för att lindra smärta. I forna tider hanterades bolmörtsgift ofta vårdslöst. Överdosering påverkar nervsystemet kraftigt och kan framkalla hallucinationer, raseri, konvulsioner, eufori, yrsel och stumhet.

Bolmörtens historia:

  • Antikens Greker, egyptier, babylonier och vikingar kände till bolmörten.
  • Kelter och galler använde bolmörtgift på sina pilar.
  • Prästinnan Pythia i Delphi kan ha använt bolmört för att framkalla sina profetior.
  • Under häxprocesserna spelade bolmört en central roll.
  • Bolmört ingick i häxsalvor som gav hallucinationer och en känsla av att flyga.
  • Kvinnor som använde salvan anklagades för häxeri och brändes på bål.

Bolmörtens giftiga egenskaper har gett den en mörk historia. Idag används den inte längre i folkmedicin på grund av dess farlighet. Det är dock en fascinerande växt med en lång och komplex historia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.