...
skelört rot knäckt i mitten,

Skelört, naturens läkeväxt mot vårtor

Skelört (Chelidonium majus) är en av de få ogräs i min trädgård som jag inte har lärt mig att älska. Men den får vara kvar på grund av:

 • Biologisk mångfald: Jag vill alltid öka den biologiska mångfalden i vår trädgård. Därför får så klart flera exemplar av skelört stanna kvar hos oss. Läs mer om skelörtens relation till pollen och nektar i den här texten.
 • Medicinalväxt: Skelört har en lång historia av medicinsk användning. Jag lärde mig redan som barn att den guloranga mjölksaften i stjälken och rötterna kan hjälpa mot vårtor, men endast utvärtes!

Skelört och botanik

Skelört (Chelidonium majus) är en flerårig ört som tillhör familjen vallmoväxter. Den är vanlig i södra och mellersta Europa, inklusive Sverige.

Kan bli upp till 80 cm. Den förekommer i lundar, på tomtmark, gänra där kvävetillgången är god. 

Blommor

Blomningstiden omfattar månaderna maj-augusti. 

 

Blad

Jag har träffat personer som tycker att skelörtens blad liknar maskrosblad. Om du är osäker, är det bättre att kolla med någon som kan visa skillnaden på plats. Den gula saften är en tydlig skillnad, liksom att skelörtens blad är något håriga.

Rot

 • Skelört kan utveckla kraftiga pålrötter som kan bli upp till 50 cm långa.
 • Rötterna innehåller alkaloider som ger dem en bitter smak och vissa medicinska egenskaper.
 • Rötter kan skördas på våren eller hösten.
 • Torkningen bör ske omedelbart efter skörd vid en temperatur av upp till 80 grader. 

Skelört och dess relation till pollen och nektar

Pollen:

  • Skelört producerar inte pollen. Den är en vindpollinerad växt, vilket innebär att hanblommorna släpper ut pollen som sprids med vinden till honblommorna. Den saknar de färgglada kronbladen och lockande dofter som insekter brukar attraheras av.
  • Pollenallergiker behöver alltså inte oroa sig för att skelört bidrar till allergiska symtom.

Nektar:

  • Även om skelört inte lockar till sig insekter med pollen, kan den ändå producera nektar. Nektar är en söt vätska som produceras av blommor för att locka till sig pollinerande insekter.
  • Studier tyder på att skelörtens nektar är attraktiv för vissa insekter, särskilt vildbin (Andrena spp.). Dessa bin besöker skelörtblommorna och bidrar till att sprida pollen från andra vindpollinerade växter i närheten.
  • Sammantaget bidrar alltså inte skelört direkt till pollineringsmängden på grund av sin avsaknad av pollen, men den kan ändå spela en indirekt roll genom att attrahera pollinerande insekter som kan pollinera andra växter.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.