...

Achillein

rölleka med vita blommor

Achillein återfinns främst i rölleka (Achillea millefolium). Achillein är mer specifikt ett bitterämnet och har visat sig vara mycket effektivt vid blödningar och kan vara till nytta vid både nya och svårläkta sår.

Verkan av Achillein inkluderar följande:

  • Toniserande och stimulerande: Achillein tros ha toniserande och stimulerande egenskaper, vilket innebär att det kan bidra till att stärka och aktivera kroppens funktioner.
  • Antiinflammatorisk: Achillein sägs även ha antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan vara fördelaktigt för att minska inflammation i kroppen.
  • Blodstoppande 
  • Kramplösande
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.