...

Jag bjuder mina växter på tea time med åkerfräken/

Jag bjuder mina växter på tea time med åkerfräken

Åkerfräken, även kallad för rävrumpa🤭 (Equisetum arvense), är en mycket gammal medicinalväxt. Dess cellväggar innehåller rikligt med kisel. Kisel ansvarar för cellbyggande och celltillväxt, därmed också för fast hud, starkt hår, fasta naglar och en hälsosam bindväv. Kisel stärker även produktionen av vita blodkroppar och följaktligen immunförsvaret.Till september går det fortfarande bra att plocka åkerfräken. Torka, smula sönder och förvara den mörkt.

Till september går det fortfarande bra att plocka åkerfräken. Torka, smula sönder och förvara den mörkt.

För 1 liter åkerfräkente behöver du 2 msk åkerfräken. Åkerfräken måste kokas minst 20 minuter för att kislet ska frigöras i vattnet.

För mina växter bidrar kislet till större motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar och verkar även förebyggande mot svampangrepp.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.