I morse hade jag tur som gick för förbi en blommande lärk. Lärken utvecklar hon- och hankottarna på samma skottspetsar. Honkottarna blommar i en vacker rosa färg (De manliga kottarna är ockrafärgade). Fruktproduktionen är mycket ansträngande för lärken och det kan dröja mellan 3 – 6 år tills lärken blommar igen. Lärken är annars en tuffing och växer i mycket strängt klimat, som t.ex. i Sibirien. Träden står stadig när det stormar och håller sig fast även på branta slutningar.

Dr. Bach upptäckte Lärkens kraftfulla energi 1935; ”För personer som känner sig mindre värda än andra, som håller sig i skymundan och låter andra stå fram genom sin brist på tilltro till sig själv att lyckas och att nå framgång.”Känner du igen dig så kan blomessensen ”LARCH” leda dig till ett bättre självförtroende, till att tro på dig själv och din förmåga, till att bli aktiv igen och till att se möjligheter att lyckas. ”Jag kan, jag vill, jag gör, jag lyckas.”

Dr Bach blomessenser kan du handla online hos olika svenska företag eller direkt hos ”The Bach Center” i England.