...

Lungört, en färgskiftande läkeväxt/

Blommande lungört med sina blå och lila blommor

Lungört, Pulmonaria obscuras, är en fascinerande växt som kan visa upp en rad olika blomfärger på samma planta. De vanligaste nyanserna är rosa och blå. Forskare har inte en fullständig bild av vad som orsakar färgförändringarna hos lungört. En teori menar att denna färgförändring har en funktion: den gör det möjligt för vilda bin att se på färgen om det är lönt att besöka blomman.

Rosa blommor kan indikera ”välkommen, här finns gott om nektar”, medan blåa blommor kan betyda  ”slut för detta året”.

En liknande färgförändring kan ses hos den besläktade gurkört och även hos blåeld. Det är tydligt att färgförändring hos blommor inte bara är en estetisk egenskap, utan kan ha en viktig funktion för både växten och pollinatörerna.

Men även vi människor dras till den fina växten och använder den än idag som läkeväxt mot t.ex. lunginflammation, hosta, kronisk bronkit och sår.  Även det botaniska namnet Pulmonaria officinalis ger en ledtråd: ”Pulmo” står för lunga, och ”officinalis” betecknar alltid en medicinsk användning.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.