...

Att plocka vilda växter

Under vår och försommar är det hög tid för skörd av många av våra vilda växter. Du behöver inte alltid bege dig till en skog för att hitta ätbara vilda örter att samla. Börja med att besöka till din närmaste park, kulturmark eller ett naturområde. Det är dock viktigt att respektera allemansrätten och undvika att skörda fridlysta växter. Här är några av mina tips!

Om du är nybörjare och har tillgång till en trädgård eller naturområde i närheten med olika vilda växter, föreslås det att du går samma promenad under hela året och lär känna de olika vilda växterna i deras varierande växtstadier.

En tumregel att följa är att under vår = fokusera på blad och unga skott, sommar = hela örten och blommor, höst = rötter och frön, och vinter = en period av vilande aktivitet, med undantag för exempelvis granbarr som kan användas året runt.

Var noga med att lära dig att identifiera de ätbara växterna korrekt. Använd dig av en pålitlig växtguide eller sök råd från erfarna samlare eller botaniker.

Undvik att plocka fridlysta växter och se till att vara medveten om gällande regler och bestämmelser. Läs mer på naturvårdsverkets sidan/Plocka blommor, bär och svamp.

 

   Mina bästa tips

   • Skörda minst 50 meter från närmaste bilväg och undvik förorenade områden, som jordbruksmark med bekämpningsmedel.

   • Plocka örter tidigt på förmiddagen när de är torra och undvik att skörda under den starka solen.

   • Ta med papperspåsar och en sax. Lägg varje ört i en egen påse och märk den med namn och fyndplats.

   • Skaka försiktigt blomflockar, som fläder, för att avlägsna insekter.

   • Ta bara det du behöver och lämna tillräckligt för återväxt. Undvik att bryta kvistar och försök att inte lämna några spår i naturen.

   • Tänk på pollinatörernas behov. Vilda växter är viktiga för bin och humlor.

   • Torka de skördade växterna snabbt. Förbered en torkplats innan du ger dig iväg.

   • Plocka endast växter som du kan identifiera säkert och har kunskap om.

   • Om du är nybörjare, använd en örtflorabok från biblioteket eller sök på nätet för att lära dig känna igen örterna och planera din skörd. Ta reda på deras växtfas och miljö.

   • Visa tacksamhet gentemot naturen och respektera allemansrätten.

   • Anteckna dina favoritställen så att du kan återvända nästa år.

   När och var skulle du inte plocka?

   • Samla enbart växter du kan identifiera säkert. Din hälsa är viktigst, och okunskap om giftiga växter kan vara farligt.
   • Undvik att samla växter nära vägar och järnvägar.
   • Områden med konventionellt jordbruk kan vara förorenade av bekämpningsmedel och gödningsmedel, så undvik att skörda där.
   • Tänk på att samla inte är tillåtet i naturreservat.
   • Om en växt är smutsig eller skadad, undvik att använda den för läkande eller konsumtion. 

    

   Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
   Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.