...

Skogsträdgård och sötväppling/

Just nu anlägger jag en skogsträdgård i en del av vår trädgård. Projektnamnet är HINTERHOF (på svenska bakgård) och ska inspirera till mer ätbara platser i urbana miljöer.
💚En skogsträdgård är ett matproducerande odlingssystem, som så långt det är möjligt ska efterlikna naturliga ekosystem.
💚Här kommer finnas fruktträd, bärbuskar, klättrande växter och örtartade perenner.
💚Det ska bidra med ätbart grönska från tidig vår till sen höst, helt på egen hand.
💚Samtidigt lagras koldioxid och vi skapar en miljöer för humlor, bin och andra vilda djur.

När jag började att anlägga den delen igår, hittade jag rötter av gul sötväppling. Halleluja – rötterna dofter underbara som typ myskmadra. Jag har mycket gul sötväppling i mitt trädgård och skulle gärna vilja inspirera er att odla växten.
Gul sötväppling är en 2-årig växt, ca. 1,5-2 m år två. Blommar i maj-juli. Trivs i sol.

Så använder jag växten:
💛Gröngödsling (rötter): Gul Sötväppling är en växt som går på djupet med rötterna mycket snabbt (se bilden). Är alltså en väldigt bra växt för att luckra packad jord. Trivs på jordar alltifrån grusiga, sandiga till lättare lera.
💛Läkeväxt (blommor): Den 05-08-2020 delade jag ett recept för en örtolja mot åderbråk, svullna och tunga ben, dåligt lymfflöde och även hemorrojder.
💛Dragväxt (blommor): Gul Sötväppling är älskad av våra bin och humlor: utomordentlig nektargivare och mycket pollengivare.
💛Matlagning (blommor): Som jag skrev innan, så liknar doften OCH smaken väldigt mycket myskmadra. Jag använder gul sötväppling som smaksättare i framförallt saft.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.