...

Stilla hjärtat med te och poesi/

Förr i tiden odlades den fleråriga örten Hjärtstilla, som läkeväxt i klosterträdgårdarna. Nu har växten blivit mer sällsynt. Hjärtstillans blommor sitter i täta kransar, och från juni till september är växten omgiven av surrande insekter. 🐝

💜 Hjärtstillas vetenskapliga namn är Leonurus cardiaca, där artnamnet kommer av grekiskans kardia (hjärta).💜

Hjärtstillas🌿är som citronmeliss och hagtorns🌿, ett verksamt läkemedel mot oro och nervösa hjärtbesvär.
Växten verkar lugnande, blodtryckssänkande och kramplösande. 🙏 Hjärtstilla innehåller bitterämnen och smakar väldigt beskt, vilket är bra även för matsmältning.😅

💚 ”HJÄRTEVÄN” – en egen teblandning
– 1 del hjärtstilla
– 1 del johannesört eller/och hagtorn
– 2 delar citronmelissHäll
200 ml kokt vatten över 1 tsk te och låt dra i 10 minuter. Drick i små klunkar. Drick max 2-3 koppar om dagen (max 3 veckor).

💚”HJÄRTSTILLA” – en dikt av Erik Axel Karlfeldt, 1906
Stilla och skumt är på heden,
dagssus och dagsljus dö hän.
Stjärnorna skönjas, och veden
lyser från murknade trän.
Nu när jag uppstår ur rosornas rus,flyktat med sommarens vindar och ljus
hjärtstilla,
smärtstilla,
blommar du nu kring mitt hus?

Blänkande kornblixtar draga
eldspår på synrandens stig,
tälja att ovädren jaga
än, fast de tystnat kring mig.
Åskor som skakat mitt livs firmament
sensommareldar som själen bränt,
hjärtstilla,
smärtstilla,
svalkar du svedan de tänt?

Lyssna, mitt hjärta! På heden
darrar en sista lidelsens ton,
tordönets väldiga reden
eka farväl från den nattblåa bron.
Stort var att leva i rosor och rus,
vandra i glöd som vid vådeldars ljus;
höstblommor,
tröstblommor,
armt är ert sånglösa sus.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.