...
Timjan hostkarameller med björksocker

Timjan hostkarameller med björksocker

Att tillverka hostkarameller är så roligt! Det är verkligen så… det är otroligt enkelt, eftersom proceduren bara tar några minuter, och slutligen vet man också vad som verkligen är i dem. I de hemgjorda hostkarameller finns timjan som verkar mot irriterade...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.