...
Rosmarinolja och rosmarinsalva

Rosmarinolja och rosmarinsalva

Rosmarin ökar cirkulationen & minska inflammation För flera år sedan pratade jag med en äldre dam och vän på ett äldreboende om hennes ledbesvär. Hon önskade sig en salva som kunde lindra smärtan i  hennes fingrarnas leder. Jag bestämde mig att göra en rosmarin...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.