...
Nu blommar mina marshmallows

Nu blommar mina marshmallows

Läkemalva kallas marshmallow root på engelska, eftersom marshmallows ursprungligen (inte längre) gjordes av rot från Läkemalva.Förra året fick jag tre rötter och nu äntligen blommar de vackra malvablommorna i vitt och rosa. Hela örten (blomma, blad, rot) är ätbar och...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.