...
Johannesörtolja – not before, but after

Johannesörtolja – not before, but after

Om du håller upp bladen av den äkta johannesörten, Hypericum perforatum, mot ljuset så upptäcker du att de ser ut att vara fulla med hål, perforerade. Varje prick är en oljekörtel och det producerar det rödfärgande hypericinet. Det har välgörande och lugnande effekt...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.