...
Den kungliga teblandningen

Den kungliga teblandningen

”Ers Kungsljus” är en pompös växt och vissa arter kan bli upp till 2 meter (lika lång som en vanlig tumstock). Inom folkmedicin används oftast den gula, vanliga Verbascum thapsus. Men, alla arter har läkande egenskaper, som t.ex. lindring av infektioner i...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.