...

 

Det finns många vilda växter att upptäcka i den urbana miljön och vi ska bekanta oss varje månad under april till oktober med olika träd, buskar, perenner och annat som är säsongstypiska.
Hur kan man använda de inom matlagning, naturmedicin och hudvård.
Du lär dig om växtsätt, egenskaper och om de aktiva ämnena som finns i bark, blad och i trädens knoppar.
Jag kommer visa hur knoppar, blommor och blad kan tillagas/ beredas och så bjuder jag på örtte eller saft av vilda växter.

Jag kommer även ta upp frågor som:
När är det dags att skörda och plocka? Vad säger allemansrätten? Vad får man plocka och skörda?

Hittar en promenad som passar dig: 

Kommande evenemang

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.