...
Grå klippros en vacker underverk

Grå klippros en vacker underverk

Grå Klippros, lat. Cistus incanus, är inte bara ett litet naturens underverk på grund av sitt utseende. Växten har också imponerande medicinska egenskaper. T.ex. används den ofta mot diarré, hudproblem, candida eller influensainfektioner. Cistus incanus är en mycket...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.